BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

УС на ЗКПУ „УСПЕХ-93“, град Добрич: ОБЯВА

П О К А Н А

На основание Заповед РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването,

УС на ЗКПУ „УСПЕХ-93“, град Добрич, отлага провеждането на годишно отчетно-изборно събрание и кани своите член-кооператори на        10 април 2021 година от 09:00 ч. в салона на НЧ “Пробуда“, кв. Рилци. При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място при същия

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане и освобождаване на член-кооператори;

2.Отчет на Управителен и Контролен съвет за дейността им през стопанската 2019/2020г.;

3.Приемане на годишния финансов отчет за 2020г.;

4.Приемане и утвърждаване на промените в устава на кооперацията, съобразно промените в ЗК;

5.Вземане на решение за даване на мандат на УС за разпореждане с движимо и недвижимо имущество, във връзка със сключване на договори за кредит с търговски банки, ДФ Земеделие и други кредитни институции;

6.Избор на Председател, Управителен съвет и Контролен съвет.

От УС на ЗКПУ „УСПЕХ-93“, град Добрич

loading…

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!