BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

СМЪРТНОСТТА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Броят на умрелите през 2020 г. в област Добрич е 3 262 души, а коефициентът на обща смъртност[1] – 19.1‰, при 18.0‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите нараства с 350 случая, или с 12.0%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (21.2‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (17.0‰). През 2020 г. на 1 000 жени умират 1 175 мъже, при 1 122 мъже за страната. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (22.5‰) отколкото в градовете (17.5‰).

През 2020 г. стойността на показателя за обща смъртност по области е в границите от 13.4‰ до 27.7‰. С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 27.7‰, Монтана – 25.5‰, Кюстендил и Габрово – по 24.0‰. В шест области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 13.4‰.

За сравнение през 2019 г. показателят за обща смъртност по области е в границите от 11.8‰ в София (столица) до 22.9‰ във Видин.

През 2020 спрямо 2019 г. във всички области на страната се наблюдава увеличение в стойността на коефициента на обща смъртност. Най-голямо увеличение има в областите Видин – 4.8 промилни пункта, Разград и Смолян – по 4.6 промилни пункта. Най-малко е увеличението в областите Бургас – 1.2 промилни пункта, София (столица) и Ловеч – по 1.6 промилни пункта. За област Добрич увеличението на коефициента на обща смъртност е 2.3 промилни пункта. Област Добрич е на 10-о място с 19.1‰.

През 2020 г. в област Добрич са починали 7 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност[2] е 5.7‰, при 5.1‰ за страната. За сравнение през 2001 г. коефициента на детска смъртност е 21.5‰, през 2005 г. – 15.4‰, а през 2019 г. – 7.4‰.

В регионален аспект през 2020 г. в общо дванадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Русе – 2.0‰, и София (столица) – 2.4‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Сливен (11.7‰) и Монтана (10.8‰).

Различната смъртност сред мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на предстоящия живот при тези категории население.

Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 73.0 години и спрямо предходния период (2017 – 2019 г.) тя намалява с 0.1 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 69.4 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока – 76.7 години. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 74.6 години и спрямо предходния период (2017 – 2019 г.) намалява с 0.3 години.

Илга ИВАНОВА, гл. експерт „Статистически изследвания“

[1] Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

.

loading…

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!