BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

РСР одобри Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Регионалния план за развитие на СИР за 2020 г.

Годишният доклад отразява настъпилите промени в социалното и икономическото развитие на СИР и областите на територията на региона

Регионалният съвет за развитие /РСР/ на Североизточен регион /СИР/ прие с писмена процедура неприсъствено решение и одобри Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на СИР за 2020 г. Процедурата бе стартирана съгласно закона на 30 юни т.г. В срока за разглеждане, изпращане на коментари и предложения е постъпило едно предложение от Община Варна, което е отразено в Годишния доклад, посочват от Секретариата на РСР на СИР.

В Годишния доклад са анализирани настъпилите през 2020 г. промени в социалното и икономическо развитие на СИР и областите на територията в региона. Промените са сравнени със средните за страната показатели за социално-икономическо развитие или със средните такива за 27-те страни членки на ЕС. В заключението се посочва, че изпълнението на Регионалния план за развитие на СИР се извършва основно чрез инструменти на Оперативните програми, национално финансиране от публични източници, в т. ч. републиканския и общинските бюджети. Отчита се, че социалното и икономическо развитие на СИР през периода 2014-2020 г. се характеризира с положителна промяна на ключовите индикатори, но световната пандемия през 2020 г. се е отразила негативно – нарастване на коефициента на безработица при 5,9 процентни пункта през 2019 г. на 6,1 процентни пункта през 2020 г. Реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване през 2019 г. са 465 млн. лв. и 172 млн. лв. за 2020 г., се посочва в заключенията от наблюдението на Регионалния план за развитие на Североизточен регион 2014-2020 г.

loading…

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!