BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Проект тества създаването на модели за изграждане на партньорства в област Добрич

Сдружение “Работодателска организация “КРИБ – Добрич” в партньорство с Община Тервел изпълнява проект „Партньорства за развитие“, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса на ОП „Добро управление“. Стойността на проекта е 59 215,21 лева.

Проект „Партньорства за развитие“ бе представен пред медиите в Добрич днес от ръководителя на проекта Галина Митева и Севдалина Колева, като представител на Община Тервел. На събитието присъства и Велчо Велчев, заместник-кмет на Община Тервел.

В рамките на проекта, който ще приключи през септември 2023 г.,  се проучва  опитът в създаването на партньорства при  прилагането на регионалната политика на местно ниво и готовността на общинските администрации от Добричка област да отговорят на новите предизвикателства, свързани  с кандидатстването за финансиране на проекти от програма „Развитие на регионите“  и други секторни програми, прилагайки подхода на интегрирани териториални инвестиции ( ИТИ).

Тъй като този подход е нов както за местните власти, така и за бизнеса и неправителствения сектор, в проекта ще бъде тествано създаването на модели за изграждане на партньорства за ИТИ на територията на община Тервел в сферата на енергийната ефективност, опазване на околната среда и за получаване на широка обществена подкрепа.

Целевите групи, към които са насочени проектните дейности, са:

  • кметовете и администрациите на 8-те общини в област Добрич, които ръководят и контролират изпълнението на политиката за регионално развитие на местно ниво;
  • бизнесът, инвестиращ в общините;
  • гражданите и техните сдружения на местно ниво.

Генерираните идеи, концепции за ИТИ и направените в проекта изводи ще бъдат представени пред заинтересованите страни – местни администрации, бизнес, НПО, обучителни институции, медии, за да  се повиши гражданското участие за ефективно прилагане на политиката за регионално развитие и привличане на средства за осигуряване на условия за икономически растеж и заетост в област Добрич.

Галина Митева
Севдалина Колева

Материалът Проект тества създаването на модели за изграждане на партньорства в област Добрич е публикуван за пръв път на ProNews Dobrich.

източник: Про Нюз Добрич

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!