BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

ОБЩИНА КАВАРНА Е В ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАПОВЕД

№ 867/30.09.2021 г.  

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1 и чл. 65, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 48, ал. 1 и  ал. 3 от същия закон и във връзка със заседнал на 20 септември 2021 г. моторен кораб (м/к) „Vera Su” ИМО  № 8611219, плаващ под знамето на Република Панама в района на защитена местност Яйлата край с. Камен бряг, община Каварна и  предвид съществуваща опасност от загуба на човешки живот и/или увреждане здравето на екипажа и/или предотвратяване настъпване на значителни неблагоприятни последици за околната среда, свързани със замърсяване на околната среда

НАРЕЖДАМ:

I. Считано от 17:00 часа на  30.09.2021 г.. се въвежда режим „частично бедствено положение“ за срок от 7 дни на територията на община Каварна, с. Камен Бряг,  местност Яйлата, при граници: Национален архиологически резерват (НАР) „Яйлата“ и  защитена местност Яйлата, попадаща в границите на  защитена зона „комплекс Калиакра“ с код BG 0000573 и защитена зона „Калиакра“ с код BG 0002051.

II. Въвеждам в действие общинския план за защита при бедствия.

III. Определям следните мерки за овладяване на бедствието:

1. Предприемане на превантивни мерки за извеждане на екипажа на м/к „Vera Su” при поискване от капитана на кораба;

2. При необходимост подсигуряване на  медицинска помощ.

3. Обезпечаване на карантинираните лица с подслон и храна.

4. Организиране и изпълнение на превантивни мерки за недопускане замърсяване на околната среда в района на НАР „Яйлата“ и  защитена местност „Яйлата“.

IV. Прекратявам достъпа до НАР „Яйлата“ с изключение на лицата, свързани с изпълнение на мерките.

V. Привличам в състава на щаба за изпълнение на общинския план за  защита при бедствия следните експерти:

1. Венцислав Иванов – изпълнителен директор на ИА„Морска администрация“;

2. Румен Николов – главен директор на ГД АСД към ИА„Морска администрация“;

3. Петър Сиферов – изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД;

3. Георги Димитров – председател на Управителния съвет на ДППИ.

4. Димитър Николов –Директор на клон на ТП „Пристанище Варна“, ДППИ;

5. Петър Петров – главен експерт, ДППИ;

6. Милен Тодоров – директор дирекция „Ръководство на корабен трафик , ДППИ;

7. капитан I ранг Камен Кукуров – началник щаб на ВМС;

8. Милена Любенова – прокуратур в Окръжна прокуратура;

9. Пенко  Георгиев – директор на Исторически музей – Каварна.

VI. За ръководител на операциите определям Румен Николов – главен директор на ГД АСД към ИА „Морска администрация“.

  1. . Заповедта да се доведе до знанието на посочените отговорни органи, длъжностни лица и структурите на единната спасителна система за изпълнение.
  2. . Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Каварна и обяви публично чрез местните медии за масово осведомяване.

Копие от заповедта да се изпрати на Министъра на вътрешните работи и Областния Управител на област Добрич.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА  /п/

Кмет на Община Каварна

loading…

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!