BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Област Добрич на 18-о място в страната със средна заплата от 1185 лв., спад в търсенето на работна ръка

На 18-о място в страната се нарежда област Добрич, според статистическите данни за предлаганата в региона средна заплата от 1185 лв. Най-голям дял за относително високото ниво на заплатите имат заетите в сектор “Енергетика”, където средното ниво на възнаграждение през трето тримесечие е над 3000 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2021 г. намаляват с 1.8 хил. или с 4.6% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 36.5 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.6% (до 10.3 хил.), а в частния сектор намалението е с 6.1% (до 26.2 хиляди).

В края на септември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 1.0%, или с 0.3 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението в обществения сектор е с 2.7%., а в частния сектор е с 0.4% по-малко.

Темп на средната брутна месечна работна заплата за трето тримесечие на 2021 г.:

 • юли – 1 185 лв.
 • август – 1 146 лв.
 • септември – 1 226 лева

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна заплата за областта e 1 185 лв. при 1 520 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 395 лв., а в частния – 1 108 лева.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 9.2% в сравнение със същия период на 2020 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

 • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 3 009 лв.;
 • „Държавно управление” – 1 603 лв.;
 • „Образование” – 1 535 лв..
 • „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 452 лв.;
 • „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 384 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

 •  „Транспорт, складиране и пощи” – 800 лв.;
 •  „Административни и спомагателни дейности” – 854 лв.;
 • „Други дейности” – 865 лв.;
 • „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 882 лв.;
 • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
  възстановяване” – 925 лева.
Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по сектори / графика – НСИ
Добрич (общо) — Добрич (обществен сектор) — Добрич (частен сектор)


В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Добрич е на 18-о място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 068 лв., Варна – 1 387 лв., София – 1 382 лв. и Враца – 1 372 лева.

графика – НСИ

източник: Про Нюз Добрич

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!