BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

На 21 май отбелязваме Деня на Натура 2000

Денят на Натура 2000 ни напомня, че природата винаги е близо до нас и се грижи за нашето здраве

Тази година в Деня на Натура 2000, 21 май, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) заедно с десетки природозащитни организации в Европа, си поставя за цел да напомни за близките до нас защитени зони и за връзката с природата, която е неразривна част от нашето физическо и психическо здраве. В ситуацията на глобална здравна криза, значимостта на тази връзка се проявява не само чрез ползите, които всеки човек изпитва от досега си с природата, но и от заплахите, които създава неконролираното човешко въздействие върху околната среда.

„Зоните от Натура 2000 обхващат 34% от територията на България, което ги прави практически достъпни за всеки. Те обхващат най-запазените и красиви места в страната, от високите планини до Черноморските езера. Посещават ги стотици хиляди хора за почивка и възстановяване на силите под лечебното въздействие на природата“ – казва Стойчо Стойчев, директор природозащита в БДЗП.

Европейският Ден на Натура 2000 се отбелязва на 21 май, когато през 1992 г. са одобрени Директивата за местообитанията и програмата LIFE. Директивата за птиците, която е другата основополагаща част на екологичната мрежа от защитени територии на континента, е приета още през 1979 г. Днес мрежата Натура 2000 обхваща над 27 800 зони в Европа, от които 348 се намират в България. БДЗП е инициатор на програмата за Орнитологично важните места, която става основа за бъдещата мрежа Натура 2000 в страната. Дружеството координира целенасоченото събиране на научни данни за определяне на най-важните за птиците места в България, оценка и проследяване на тяхното състояние и създаване на научна основа за предлагането им за защита по европейското законодателство.
„Натура 2000 е лайтмотив във всички основни дейности на БДЗП – допълва Ирина Матеева, отговорник Европейски политики в БДЗП. – Сред успехите ни през годините беше и разработването на агроекологични мерки за природосъобразни дейности в мрежата. Съвместно с Изпълнителната агенция по горите разработихме и промени в начините за разработване на лесоустройствените планове, които допринасят за по-доброто стопанисване на горите. Благодарение на партньорството ни с EVN и ЧЕЗ бяха обезопасени огромно количество стълбове, за да се опазят редки видове, като царския орел, ловния сокол и египетския лешояд.“ Един от последните големи успехи, осъществен след дългогодишни усилия на природозащитните организации в България, е одобряването на последната защитена зона в мрежата, „Рила Буфер“. През последните години БДЗП работи активно по въвличането на гражданите в опазването на природата и проучването на птиците. Тази година поканата е към всеки, който познава видовете птици, да посети зона от Натура 2000 и да запише наблюденията си в приложението SmartBirds Pro.

https://www.actualno.com

loading…

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!