BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Запечатаха незаконна тераса, МТ призова за търпение за плаж Кранево-юг 2

Да се даде технологично време на наемателя за изпълнение на административните процедури, съпътстващи облагородяването на един неохраняем морски плаж призовават от Министерството на туризма

Незаконна тераса на заведение, която се намира на плаж „Кранево юг-2“, е затворена със заповед на кмета на община Аксаково, съобщиха за Про Нюз Добрич от ОДМВР Варна. Очевидци разказаха пред медията, че вчера на мястото са били представители на полицията и на много други институции и терасата е била запечатана.

По сигнали на граждани и община Аксаково, РДНСК Варна извърши проверка на преместваемия обект още в средата на месец юли. Установено бе, че за територията на плажа няма одобрена схема от Министъра на туризма и за обекта няма издадено Разрешение за поставяне от Главния архитект на община Аксаково. В павилиона са поставени дървени маси с пейки. Той е с приблизителни размери 15/6 метра, с височина 3 метра. Електрозахранването се осигурява от съседното бистро, което е на 3 метра разстояние.

Незаконен ресторант на плаж „Кранево юг-2“ установи РДНСК, следва премахването му

На нарушителите е съставен констативен акт, който е основание за започване на административно производство за издаване на заповед за премахване на незаконния преместваем обект, съобщиха тогава от ДНСК. Про Нюз Добрич научи, че РДНСК е наредила премахване на обекта след 2 октомври, тъй като през летния сезон, от 15 май до 1 октомври, строително-монтажните дейности в курортите са забранени. Незаконният павилион е част от р-т „Кораба“.

Про Нюз Добрич разговаря със собственика на семейно заведение, което се намира там, а незаконната тераса е била изградена буквално на около метър-два пред него.

„В един момент те решиха, че точно пред нас трябва да сложат обекта и да затворят повече от половината лице на нашето заведение. Това сериозно пречи на нашия бизнес. Очаквам държавата бързо да се намеси“, каза Венцислав Йорданов.

В отговор на наше запитване от Министерството на туризма отговориха следното:

Договор за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж морски плаж „Кранево юг – 2“, находящ се в община Аксаково, област Варна е сключен на 24.06.2022 г. след проведена тръжна процедура по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, между министъра на туризма и „Вал груп инвестмънт“ ООД.

Морският плаж е предаден на наемателя с приемо-предавателен протокол от служители на Министерство на туризма на 01.07.2022 г. В протокола е записано, че към датата на предаването на плажа не са констатирани строителни и/или преместваеми обекти и съоръжения.

Видно от датата на сключване на договора за наем и датата на предаване на плажа на наемателя и двете събития са в периода на забраната по чл. 15 от ЗУЧК за извършване на строителни и монтажни работи от 15 май до 1 октомври. Същевременно с влизане в сила на договора – от датата на подписването му, наемателят се задължава да осигури за своя сметка техническото оборудване на морския плаж, съгласно ЗУЧК със съоръжения, технически средства и преместваеми обекти за извършване на задължителните дейности на морския плаж – по осигуряване на водно спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане на плажа, както и да се грижи за морския плаж с грижата на добър стопанин, като осъществява дейностите по експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба.

Джип и трактор газят дюните на плаж „Кранево юг – 2“

Наемателят има правата да предоставя отделни дейности по експлоатацията на подизпълнители и да поставя преместваеми обекти и съоръжения и да ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки съгласно нормативните изисквания.

В изпълнение на задълженията си наемателят на морски плаж „Кранево юг – 2“ – „Вал груп инвестмънт“ ООД е внесъл в Министерство на туризма още на 24.06.2022 г. (датата на сключване на договора) програма за организация на водноспасителната дейност за летния сезон на 2022 г. и схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения, включително допълнителна търговска площ. Същите към днешна дата са съгласувани и одобрени.

Сигналът на Любомир Йорданов Тодоров, както и други подобни сигнали за морски плаж „Кранево юг – 2“ са получени и заведени в Министерството на туризма, за което сме благодарни за наблюдателността на гражданите на с. Кранево. Същевременно жителите на с. Кранево и контролиращите органи следва да имат предвид, че техническото оборудване и облагородяване на един досега неохраняем морски плаж изисква време, усилия и средства, а наемателят следва да изпълни задълженията си по договора в разгара на летния сезон, като по-най-бързия начин е длъжен да подготви плажа в състояние годно за туристите, предпочитащи охраняемите морски плажове.

Чрез Вашата медия се ползваме от възможността да призовем заинтересованите по случая да се даде технологично време на наемателя за изпълнение на административните процедури, съпътстващи облагородяването на един неохраняем морски плаж.

Същевременно посочените в сигнала нарушения, относно извършване на строително-ремонтни дейности, състоящи се в изливането на стомано-бетонни стъпки, изграждането и разширението на тераса на съседно заведение, са извън правомощията на министъра на туризма и същите следва да се разгледат от компетентните институции.

източник: Про Нюз Добрич

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!