BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Фирма „К 2” ООД успешно изпълни проект „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД”

Фирма „К 2” ООД успешно изпълни проект „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД”  по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0038-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта бе повишаване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „К 2” ООД. Тя е осъществена чрез постигане на следните специфични цели:

  • внедрено пилотно за България технологично решение, което е постигнато с въведеното в експлоатация ново производствено оборудване (Линия за автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система)
  • подобрена информираност относно ефективното използване на ресурсите
  • подобрена ефективност на производствения процес
  • проведени събития за мултиплициране на резултатите от проекта
  • публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта

Изпълнението на проекта допринесе за въвеждане на мерки за ресурсна ефективност, подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите в бранша, подобряване на ефективността на производствените процеси, намаляване на себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

Обща стойност: 1 809 500,00 лв., от които 923 652,50 лв. европейско и 162 997,50 лв. национално съфинансиране.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!