BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Средната заплата в област Добрич – с 858 лв. по-малка от София и със 153 лв. повече от дъното

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември 2020 г. намаляват с 1.7 хил. или с 4.8% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 34.4 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.4% (до 10.0 хил.), а в частния сектор намалението е с 6.4% (до 24.4 хиляди).

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 4.9%, или с 1.8 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението в обществения сектор е с 1.6%, а в частния сектор е с 6.2%.

Средната брутна месечна работна заплата за месец октомври 2020 г. е 1 103 лв., за ноември – 1 097 лв. и за декември – 1 104 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна заплата за областта e 1 101 лв. при 1 437 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 331 лв., а в частния –
1 008 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 9.0% в сравнение със същия период на 2019 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

 • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 2 012 лв.;
 • „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 532 лв.;
 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” –
  1 461 лв.;
 • „Образование” – 1 437 лв.;
 • „Държавно управление” – 1 388 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

 • „Професионални дейности и научни изследвания” – 761 лв.;
 • „Административни и спомагателни дейности” – 773 лв.;
 • „Други дейности” – 776 лв.;
 • „Транспорт, складиране и пощи” – 817 лева
графика/ НСИ

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Добрич е на 18-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 959 лв., Враца – 1 360 лв., София – 1 330 лв., Варна – 1 302 лв. и Стара Загора – 1 253 лева.

графика / НСИ

източник: Про Нюз Добрич

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!