BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

СНЦ “ ДОБРУДЖАНСКИ ЮНАК” – гр. Добрич: ПОКАНА

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание

Управителният съвет на СНЦ “ ДОБРУДЖАНСКИ ЮНАК” гр. Добрич на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 01,11,2019 г.от 17.ч. в гр. Добрич в СПОРТНА ЗАЛА ПО БОРБА при СУ “Г.С.РАКОВСКИ”

гр. Добрич Ул. Кокиче N 23 при следния дневен ред:

1.Промяна на регистрацията на клуба

2.Избор на управителен съвет и председател

3.Приемане на устав

4.Приемане на нови членове

5.Разни

При липса на кворум събранието ще се проведе от 18.00 ч. на същото място и при същият дневен ред независимо от броя на присъстващите членове

Управителен съвет:

1.Петър Петров          …………

2.Мирослав Стоянов …………..

3.Димитър Димитров …………

4.Драгомир Стойчев   ………….

5.Румен Желязков      ……………

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!