BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Прокуратурата проверява кой и защо разора понто-сарматските степи в Крайморска Добруджа

РИОСВ-Варна е издала принудителна административна мярка на всички собственици, чиито имоти попадат в засегнатото от разораване пасище в землището на каварненското село Видно, информират от Инспекцията в отговор на запитване от Дарик радио до къде е стигнала проверката по случая. Заповедта е за спиране на всички дейности,  свързани с обработка на земя, с изключение на паша, коситба и на дейности за възстановяване на типа природно местообитание „Понто-Сарматски степи“.

От екоинспекцията информират още, че след нанасяне на заснетите координатни точки и справка в регистъра на защитените територии в териториалния обхват на РИОСВ-Варна, и наличната към момента цифрова информационна система за защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, е установено, че разораната територия е на площ около 250 дка, а не както бе съобщено първоначално – 600 дка.

Експертите не са установили нови разорани или обработени площи със степна растителност след първоначално подадения сигнал от 10 април тази година.

За случая е уведомена Районна прокуратура – Каварна, с молба за извършване на проверка за наличие на извършено престъпление и установяване на нарушителите. По информация на Дарик радио е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Добрич, за противозаконно унищожаване или повреда на  защитена територия или местообитание – предмет на опазване в защитена зона. Предвиденото по закон наказание за престъплението е лишаване от свобода до три години или пробация, както и глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

В случай че не бъде установено престъпление, ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение по екологичното законодателство, уточняват от РИОСВ – Варна. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, за нарушение на забраните и ограниченията, определени в заповедите за обявяване на защитените зони и техните изменения, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

https://dnews.bg/

loading…

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!