Facebook

ОБЩИНА ДОБРИЧКА: ПОКАНА ЗА…

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ,

ЗА КОИТО ОБЩИНА ДОБРИЧКА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закон за общинския дълг и във връзка с Наредба №18 за поемането, обслужването и управлението на общинския дълг, Кметът на Община Добричка кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ – ЕАД за финансиране на следните одобрени и вече в процес на изпълнение проекти:

1.Проект „Хършова-Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“ (ROBG-456), по Програма ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България в рамките на приоритетна ос 2 „Зелен регион“.

-Стойност на проекта – 1 476 205,49 лв.

-Цел на проекта – Да съживи трансграничния регион, като стимулира туризма и същевременно допринесе за опазването на културното наследство на историческaта област, в която съществуват две нации (Румъния и България).

-Размер на дългосрочния общински дълг – 1 035 000 лв.

-Срок на погасяване – до 24 месеца, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР по проект №98699/30.08.2018г.

2.Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш-Добричка” (ROBG-415), по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VA Румъния –България 2014 – 2020 г.

-Стойност на проекта – 1 013 568,14 лв.

-Цел на проекта – Да подобри и да осигури ефективно управление за съвместна намеса при извънредни ситуации в трансграничната зона Кълъраш-Добрич.

-Размер на дългосрочния общински дълг – 892 000 лв.

-Срок на погасяване – до 24 месеца, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР по проект №28820/20.02.2019г.

Място и дата на провеждане на обсъждането – 12.11.2019г. /вторник/ от 10,30 ч. в сградата на Община Добричка, зала 108.

Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на Община Добричка www.dobrichka.bg.

Инж. Тошко Петков

Кмет на Община Добричка

10.10.2019 г.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!