BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община град Добрич с одобрен проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“

Община град Добрич  е одобрена за проектно предложение по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана за подбор на проекти „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“.

Проектното предложение BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ е на обща стойност 1 895 105. 66 лв.,предоставена по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Партньор на Община град Добрич по проекта е Община Копавогур, Исландия.

Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич, повишаване разнообразието на дейностите и броя на младежите и участниците от други възрастови групи в инициативите, за да се отговори на потребностите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително от уязвимите групи.

В рамките на проекта са предвидени строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване за обособяване на младежка зона в прилежащата част на Младежки център – Добрич, подобряване на материално-техническата база в Корпус 3 – Зала за танци, закупуване на оборудване и обзавеждане за реализиране на широк спектър от разнообразни дейности от и за младите хора.

Планирани са младежки академии, обмени и инициативи, неформални обучения, образователни курсове, нови клубни форми, дейности за социално приобщаване, срещи с представители на уязвими групи, работа с млади хора от отдалечени населени места, дейности с представители на групи, различни от младежите, в това число родители, деца, учители и други специалисти работещи с младежи.

Предстои подписване на договор за изпълнение на проекта между Община град Добрич и Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

loading…

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!