Facebook

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

УВЕДОМЛЕНИЕ

            Община Генерал Тошево  обявява публичен  търг  с  тайно  наддаване по реда на Закона за общинската собственост за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за стопанска  2019-2020 година и за 7 стопански години, считано от 2019-2020 година.

Заповедта за откриване на тръжната процедура  и опис на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.

             Депозитите за участие в размер на 10лв/дка се внасят в касата, находяща се в административната сграда на Община Генерал Тошево или по сметка BG04 CREX 9260 3314 7087 01 при “Токуда банк” АД. офис град Генерал Тошево.

            Тръжна документация се закупува срещу 20.00лв, до 12.00часа на 29.10.2019 г. и се получава в стая 305 – отдел „Собственост и стопански дейности”.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи.

Депозит и заявления  за участие се приемат до 15.00 часа на  29.10.2019г.

Търга ще се проведе на 30.10.2019г. от 09.00часа в Общинска администрация гр.Генерал Тошево,  зала  «Г.Шивачев» , втори  етаж.

Допълнителна информация на телефони 05731/20-20, вътр.25 и  05731/8939

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!