BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

ЕВРОПЕЙСКО ЗДРАВНО ИНТЕРВЮ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2019

В периода октомври – декември 2019 г. на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра провежда анкетно изследване „Европейско здравно интервю – 2019”.

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС. Обект на наблюдение са лицата на 15 и повече навършени години.

Особеност на третото по ред Европейско здравно интервю е, че се изпълняват и дейности по проект „Пре-тестване на нови променливи за бъдещите вълни на Европейско здравно интервю“. Целта на проекта е качествено и количествено тестване на нови променливи от областите – хора с увреждания; детско здраве – за деца до 15 години; пациентски опит; хранителни навици.

Изследването е извадково и се провежда на всеки пет години по обща методология и единен въпросник във всички държави – членки на ЕС. Провеждане му е определено в Регламент (ЕС) № 255 от 19.02.2018 г. на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 по отношение на статистическите данни, основани на Европейската система за здравни интервюта (EHIS). По време на изследването се спазват изискванията на европейското и националното законодателство.

Въпросникът за изследването е структуриран в четири модула:

  • Здравен статус – включва въпроси за самооценка на здравето, разпространение на хронични заболявания, физически и сетивни функционални ограничения, непосрещнати нужди по отношение на извършването на персонални ежедневни дейности и дейности по поддържане на домакинството, психично здраве.
  • Здравни грижи – ползване на медицински услуги, болнично лечение, обръщаемост към личен лекар, лекар специалист и стоматолог, употреба на медикаменти.
  • Здравни детерминанти (начин на живот) – физическа активност, консумация на плодове и зеленчуци, тютюнопушене, употреба на алкохол.
  • Основни социално-икономически характеристики – пол, възраст, икономическа активност, образование,и други.

В област Добрич, в рамките на анкетното изследване „Европейско здравно интервю – 2019” ще бъдат посетени 144 домакинства, включващи 326 лица от градовете Добрич, Балчик, Каварна, Тервел и селата Българево, Зърнево, Люляково, Паскалево, Подслон и Сенокос. Извадката за страната е от 5 050 домакинства. През периода октомври – декември 2019 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

По данни от проучването, проведено през 2014 г. – 66.6% от населението на страната на 15 и повече години оценяват здравето си като добро и много добро, а 44.6% споделят, че имат хронични заболявания. Никога не са посещавали стоматолог – 4.8%. С наднормено тегло са 39.2%, а 14.8% страдат от затлъстяване. В момента на интервюто не пушат  65.2% от лицата на 15 и повече години. Веднъж или повече от веднъж на ден консумират плодове или зеленчуци съответно 35.4 и 38.4%

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството!

Повече информация и данни за анкетното проучване „Европейско здравно интервю“ може да се намери в ИС ИНФОСТАТ и на сайта на НСИ (www.nsi.bg ), раздел „Здравеопазване“.

Илга ИВАНОВА, главен експерт в ТСБ

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!